Име: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.lovech.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Регистър на общините
Дейност:

Общинска администрация

Ключови думи: общинска администрация, ловеч, колийски център, областен център, кмет
  • catalog.bg
  • ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

За нас

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Ловеч е един от най - старите градове в България. Територията и околностите му са били обитавани още в дълбока древност. В ловешките пещери Табашка и Васил Левски са открити останки от старокаменната, новокаменната, бронзовата и желязната епоха. Налице са и много свидетелства за живота на първите жители на Ловеч – траките, през ІV–ІІІ век пр.н.е.

През първите 22 години на свободна България е окръжен център на Ловешка, Троянска и Тетевенска околия. През периода от 1901 г. до 1959 г. е околийски център, след което става окръжен град. От 1987 г. е областен център.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ


Име, презиме, фамилия: Минчо Стойков Казанджиев
Дата и място на раждане: 06.05.1957 г. в град Троян, област Ловеч
Адрес: 5500 Ловеч, ул. Търговска 22
Телефон: 068/601 260 Факс: 068/601 261
e-mail: kmet@lovech.bg

Семейно положение: Женен с две деца

Образование и квалификация:
1972 – 1976 г.
Средно образование: Техникум по автотранспорт – гр. Плевен
Специалност:Икономика на автотранспорта
Квалификация:Икономист
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

1978 – 1982 г.
Висше образование: магистър - ВФСИ „Д.А.Ценов” – гр.Свищов
Специалност: Счетоводна отчетност
Квалификация: Икономист – счетоводител
1986 – 1988 г.
ВИИ „Карл Маркс”- Отделение за повишаване квалификацията на кадрите – гр.София
Специализация: Държавен финансов контрол
1993 – 1995 г.
СА„Д.А.Ценов”- Институт за квалификация и преквалификация – гр.Свищов
Специалност: Маркетинг и мениджмънт на бизнеса Квалификация: Мениджър
Професионален опит
от 2003 - Кмет на Община Ловеч
1997 - 2003 г. - Ръководител сектор на Сметна палата – Ловеч
1994 - 1996 г. - експерт „Кредитиране” в Тексимбанк – Ловеч
1989 - 1993 г. - секретар и главен счетоводител в СБА – Ловеч
1983 - 1988 г. - организатор, Н-к щаб, Председател на ОРК в ОК на ДКМС – Ловеч
Друга дейност:
от 2007 г. - председател на УС на РСО „Централна Стара планина”
от 2007 г. - член на Контролния съвет на НСОРБ
2004 – 2007 г. - член на УС на РСО „Централна Стара планина”
Приемно време:
предварително записване на тел. 068/601 260
сряда от 8.30 до 11.30 часа
 

Услуги

Виж на картата

Сподели във Facebook


Открийте ни в Google+