Администрация >> Регистър на общините

Участници в отрасъл Регистър на общините

 • ОБЩИНА КАВАРНА

  Каварна

  Община

  Каварна е съвременен град, продължаващ да се развива с бързи темпове. Градът е притегателен център за български и чужди инвеститори. Интересът към Каварна се засили изключително, в резултат на голямата рекламна кампания, която провежда общината. Инвестициите в региона стават все повече, безработицата...
 • ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  Несебър

  Община Несебър

  Древният град с хилядолетна история е на романтичен скалист полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак. Полуостровът е дълъг 850 м и широк 300 м. Tук са запазени ценни паметници от всички епохи на неговото хилядолетно съществуване: стари крепостни стени от римската епоха и Средновековието, византийски...
 • ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

  Нова Загора

  Община Нова Загора

 • ОБЩИНА ПЛОВДИВ

  Пловдив

  Община Пловдив

  Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване. Структурата...
 • ОБЩИНА ПОПОВО

  Попово

  Административно, правно и информационно обслужване

 • ОБЩИНА РАДНЕВО

  Раднево

  Административни услуги Раднево

 • ОБЩИНА РАДОМИР

  Радомир

  Административни услуги Радомир

  Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в...
 • ОБЩИНА РАЗЛОГ

  Разлог

  Административни услуги Разлог

  Община Разлог /територия от 440 314 кв.км/ е една от най-динамично развиващите се общини, шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска област. Община Разлог (22 876 жители) е съставена от 8 населени места - град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево,...
 • ОБЩИНА РУСЕ

  Русе

  Административни услуги Русе

  В рамките на Община Русе влизат следните населени места: Гр. Русе, с. Мартен, с. Николово, с.Сандрово,с. Басарбово, с. Тетово, с. Червена вода, с. Ново село, с. Семерджиево, с. Просена, с. Хотанца, с. Долно Абланово, с. Ястребово. Град Русе дължи своето възникване и съществуване на благоприятното...
 • ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

  Свиленград

  Административни услуги Свиленград

  Благоприятните природни условия в Свиленградския край и стратегическото му географско разположение са причина той да бъде населяван от дълбока древност. Най-старите следи от човешки живот датират от края на новокаменната и каменномедната епоха. През бронзовия и железния период земите около днешния Свиленград...
552 резултата в 56 страници
Открийте ни в Google+